Böcker

Här finns böcker som är intressanta för dig som vill läsa bibelvetenskaplig litteratur på svenska.

Författare och förlag som äger rättigheter till böckerna har gett sin medgivande till att böckerna finns tillgängliga för allmänheten här. Det är dock inte tillåtet att sälja materialet som är upplagt på denna sida. Det är inte heller tillåtet att lägga upp filerna på en annan hemsida (eller motsvarande). Likaså är det inte tillåtet att kopiera och distribuera någon bok som ligger här  i pappersform utan att författare och förlag tillfrågas.

  Tryggve Mettinger, Namnet och Närvaron (1987)02 mars 2013

  Namnet och Närvaron är en både vetenskaplig och pedagogisk framställning om vad GT säger om Gud. Illustrationer och faktarutor underlättar läsningen. Filologiska detaljresonemang samlas i finstilta partier, som man kan läsa eller hoppa över, alltefter ambitionsnivå. Framställningen är tillgänglig för var och en som vill ha besked om vad bibeltexterna faktiskt säger om tillvarons centrala fråga: frågan om Gud.

  Boken är upplagd i en stor fil som kan ta någon minut att ladda ner. Den är inte uppdelad för att ni ska kunna göra sökningar i hela boken samtidigt. Dessutom finns en klickbar innehållsförteckning. Om den senare inte syns på en gång kan ni behöva välja "öppna pdf-verktyg" och sedan klicka bokmärken.

  Boken 

  Fredrik Lindström, Det sårbara livet23 juni 2011

  Lindström, Fredrik. Det sårbara livet: Livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla testamentet. Lund: Arcus,  1998.

  Läs hela artikeln

Arkiv