Länkar

Här finns en samling länkar till bibelvetenskapliga resurser på internet. Det finns redan många bra länksamlingar på nätet, så därför fokuserar denna länksamling på två saker. Det första är att länka vidare till andras länksamlingar. Det andra är att länka vidare till bibeltexter och andra antika texter som på olika sätt kan belysa bibeln.

Länksamlingar

Några av de bästa bibelvetenskapliga länksamlingarna på nätet.

Bibeln på svenska

Svenska bibelöversättningar på nätet.

Bibeln på dess grundspråk

Länkar till sidor som ger dig hjälp att förstå bibeln på dess grundspråk.

Bibeln i olika översättningar

Hemsidor med stora samlingar av bibelöversättningar på många olika språk.

Texter i svensk översättning

Antika texter i svensk översättning på nätet.

Texter på olika antika språk

Länkar till antika texter på orginalspråk och antika översättningar.

Texter i engelsk översättning

Antika texter som översatts till engelska.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33