Om...

Materialet på bibeln.se/bibelvetenskap skrivs av medlemmar i Akademi för Bibelvetenskap, som består av lärare som undervisar vid svenska universitet och högskolor, samt doktorer i bibelvetenskap med anknytning till svenska universitet och högskolor. Sidan drivs som ett samarbete mellan Akademi för bibelvetenskap och Svenska bibelsällskapet.

Observera att det är de olika skribenterna i Akademi för bibelvetenskap och inte Svenska bibelsällskapet som står för innehåller i artiklarna på bibeln.se/bibelvetenskap. Svenska bibelsällskapet är en ekumenisk organisation som inte tar ställning i kontroversiella tolkningsfrågor.

Webbredaktör är Rikard Roitto. Kontakt: rikard.roitto@bibeln.se.

Akademi för bibelvetenskap

Akademi för Bibelvetenskap består av lärare som undervisar vid svenska universitet och högskolor, samt doktorer i bibelvetenskap med anknytning till svenska universitet och högskolor.

Medlemmar

Kontaktuppgifter och forskningsinriktning för medlemmarna i Akademi för bibelvetenskap (i bokstavsordning).