Sök / Slå upp

Sökfältet kan användas både för att slå upp böcker, kapitel eller verser i bibeln och för att söka efter ord.

Slå upp

Bibeltexterna är uppdelade i böcker, kapitel och verser. Böckerna anges i regel med en förkorning, till exempel 1 Mos 1:1 för första Moseboken kapitel ett, vers ett. Man kan slå upp hela böcker, kapitel eller en särskild vers:

 • För att slå upp Matteusevangeliet, sök på Matt eller Matteusevangeliet.
 • För att slå upp Psaltaren, kapitel 139, sök på Ps 139 eller Psaltaren 139.
 • För att slå upp Johannesevangeliet, kapitel tre, vers 16, sök på Johannesevangeliet 3:16 eller Joh 3:16, båda går bra.

Om du inte vet rätt förkortning för en bok, eller exakt vilken bok du vill slå upp, kan du trycka på länken Visa lista av böckerna för att kunna välja böcker ur en lista. När du valt bok, tryck på Sök.

Sök efter ord

Man kan också söka efter ord. För att till exempel hitta alla ställen i Bibeln där ordet rättfärdighet står, sök på det ordet. Man kan också göra mer avancerade sökningar:

 • Vill man söka efter ställen som har flera ord, skriv dem efter varandra. Sökningen sanning kristus visar till exempel de ställen som har både ordet sanning och ordet Kristus.

 • För att hitta en särskild fras med en exakt ordföljd, omge orden med citattecken: "älskade Gud".

 • Söker du efter platser i Bibeln som innehåller ett ord, men inte ett annat, kan man sätta minustecken framför ordet man inte vill ha med: Kristus -Jesus.

 • Tecknet * betyder noll eller fler bokstäver, vilka som helst. Det kan användas när man inte vet exakt vilken form av ett visst ord man söker efter; rättfärdig* hittar rättfärdig, rättfärdigt, rättfärdighet och så vidare.

 • Ett frågetecken, ?, betyder vilken bokstav som helst. En sökning på sl?g hittar till exempel både slag och slog.

 • För ännu noggrannare sökkriterier kan man använda sig av hakparenteser, [ och ]. De används för att ha olika alternativ. d?g hittar både dag, dog och dig. Vill man hitta endast dag och dog kan man skriva d[ao]g.

  Ännu mer avancerade sökningar kan fås genom att använda parenteser för att gruppera; sl[(agit)(og)å] hittar slagit, slog och slå. Man kan också ha tomma parenteser; slag[()(it)] hittar slag och slagit.

  Dessa olika verktyg kan naturligtvis användas tillsammans, till exempel "så älskade" värld[(?*)()] -dom.