Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kung 1:31

1 31Då föll Bat­se­ba ner med an­sik­tet mot mar­ken och sa­de: ”Må min härs­ka­re ko­nung Da­vid länge le­va!”

Jes 42:14
42 14Länge har jag ti­git,
va­rit tyst och behärs­kat mig.
Nu vrålar jag som en födan­de kvin­na,
flämtar, drar ef­ter an­dan.

<< Föregående 1 Nästa >>