Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kung 11:1

Sa­lo­mos synd väcker Her­rens vre­de

11 1Kung Sa­lo­mo ha­de många utländs­ka kvin­nor som han äls­ka­de, föru­tom fa­ra­os dot­ter kvin­nor från Mo­ab, Am­mon, Edom, Si­don och het­ti­ter­nas land.

1 Kung 11:7

11 7Sa­lo­mo inrätta­de en of­fer­plats åt Ke­mosh, mo­a­bi­ter­nas vid­rig­het, på ber­get öster om Je­ru­sa­lem och åt Mil­kom, am­mo­ni­ter­nas vid­rig­het.

1 Kung 11:33

11 33Det­ta sker därför att de över­gav mig och till­bad Astar­te, fe­niki­er­nas gu­din­na, och Ke­mosh, Mo­abs gud, och Mil­kom, am­mo­ni­ter­nas gud. De vand­ra­de in­te mi­na vägar och gjor­de in­te det som var rätt i mi­na ögon; mi­na stad­gar och bud höll de in­te så som hans far Da­vid gjor­de.

<< Föregående 1 Nästa >>