Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 14:18

14 18Mel­ki­se­dek, kung­en i Sa­lem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högs­te,

1 Mos 31:13

31 13Jag är den Gud som vi­sa­de sig för dig i Be­tel, där du smor­de en stod och där du av­gav ett löfte till mig. Lämna nu det­ta land och vänd till­ba­ka till ditt hem­land.”

1 Mos 35:6f

35 6Så kom Ja­kob fram till Lus, det nu­va­ran­de Be­tel, i Ka­naan, han och al­la han ha­de med sig. 7Där bygg­de han ett al­ta­re, och han kal­la­de plat­sen El Be­tel, ef­tersom Gud ha­de up­pen­ba­rat sig för ho­nom där när han flyd­de un­dan sin bror.

<< Föregående 1 Nästa >>