Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 16:1f

Ha­gar och Is­mael

16 1Ab­rams hust­ru Sa­raj ha­de in­te fött ho­nom några barn. Hon ha­de en egyp­tisk slav­flic­ka som het­te Ha­gar, 2och en dag sa­de Sa­raj till Ab­ram: ”Her­ren har gjort mig ofrukt­sam. Gå till min slav­flic­ka, kanske kan jag få barn ge­nom hen­ne.” Ab­ram sam­tyck­te,

1 Mos 30:1-13

30 1När Ra­kel fann att hon in­te födde barn åt Ja­kob blev hon av­und­sjuk på sin sys­ter och sa­de till Ja­kob: ”Ge mig barn, an­nars vill jag dö!” 2Då blev Ja­kob ond på Ra­kel och sa­de: ”Jag är väl in­te Gud! Det är han som vägrar dig att få barn.” 3Ra­kel sa­de: ”Jag har ju min slav­flic­ka Bil­ha. Gå till hen­ne, så får hon föda i mitt ställe, och jag får barn ge­nom hen­ne.” 4Så gav hon ho­nom sin slav­flic­ka Bil­ha, och Ja­kob låg med hen­ne. 5Bil­ha blev ha­van­de och födde en son åt Ja­kob. 6Då sa­de Ra­kel: ”Gud har skaf­fat mig rätt, han har hört min bön och gett mig en son.” Därför gav hon ho­nom nam­net Dan. 7Ra­kels slav­flic­ka Bil­ha blev åter ha­van­de och födde sin and­re son åt Ja­kob. 8Då sa­de Ra­kel: ”Jag har utkämpat en hård kamp med min sys­ter, och jag har seg­rat.” Och hon gav ho­nom nam­net Naf­ta­li.

9När Lea fann att hon in­te fick fler barn gav hon sin slav­flic­ka Sil­pa åt Ja­kob. 10Le­as slav­flic­ka Sil­pa födde en son åt Ja­kob. 11Då sa­de Lea: ”Vil­ken fröjd!” och hon gav ho­nom nam­net Gad. 12När Le­as slav­flic­ka Sil­pa födde sin and­re son åt Ja­kob 13sa­de Lea: ”Vil­ken lyc­ka! Ja, kvin­nor­na skall pri­sa mig lyck­lig.” Och hon gav ho­nom nam­net Asher.

<< Föregående 1 Nästa >>