Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 2:3

2 3Gud välsig­na­de den sjun­de da­gen och gjor­de den till en he­lig dag, ty på den da­gen vi­la­de Gud se­dan han utfört sitt ska­pel­se­verk.

2 Mos 20:11

20 11Ty på sex da­gar gjor­de Her­ren him­len och jor­den och ha­vet och allt vad de rym­mer, men på den sjun­de da­gen vi­la­de han. Därför har Her­ren välsig­nat sab­bats­da­gen och gjort den till en he­lig dag.

2 Mos 31:17

31 17Den är ett evigt tec­ken som före­nar mig och is­ra­e­li­ter­na, ty på sex da­gar gjor­de Her­ren him­mel och jord, men den sjun­de da­gen vi­la­de han och hämta­de an­dan.”

<< Föregående 1 Nästa >>