Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 36:15-30

36 15Det­ta är de klanhövding­ar som härstam­ma­de från Esaus söner.

Eli­fas, Esaus förstföddes, ätt­ling­ar: hövding­ar­na Te­man, Omar, Se­fo, Ke­nas, 16Ko­rach, Ga­tam och Ama­lek; det­ta var Eli­fas klanhövding­ar i Edom, dvs. Adas ätt­ling­ar. 17Det­ta är Re­gu­els, Esaus sons, ätt­ling­ar: hövding­ar­na Nachat, Se­rach, Sham­ma och Mis­sa; det­ta var Re­gu­els klanhövding­ar i Edom, dvs. Ba­se­mats, Esaus hust­rus, ätt­ling­ar. 18Det­ta är Oho­li­va­mas, Esaus hust­rus, ätt­ling­ar: hövding­ar­na Jeush, Ja­lam och Ko­rach; det­ta var Oho­li­va­mas, Anas dot­ters och Esaus hust­rus, klanhövding­ar. 19Det­ta var Esaus söner och de klanhövding­ar som härstam­ma­de från dem. Esau är den­sam­me som Edom.

20Det­ta är horén Seirs söner, urinvånar­na i lan­det: Lo­tan, Sho­val, Si­von, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan; det­ta var ho­re­er­nas, Seirs söners, klanhövding­ar i Edom.

22Lo­tans söner var Ho­ri och Hemam, Lo­tans sys­ter var Tim­na. 23Det­ta är Sho­vals söner: Al­van, Ma­nachat, Eval, She­fo och Onam. 24Det­ta är Si­vons söner: Aja och Ana. Det var den­ne Ana som fann de var­ma källor­na i öknen när han vak­ta­de åsnor­na åt sin far Si­von. 25Det­ta är Anas barn: Dishon och Oho­li­va­ma, Anas dot­ter. 26Det­ta är Dishons söner: Hem­dan, Es­h­ban, Jit­ran och Ke­ran. 27Det­ta är Esers söner: Bil­han, Saa­van och Akan. 28Det­ta är Dishans söner: Us och Aran.

29Det­ta är ho­re­er­nas klanhövding­ar: hövding­ar­na Lo­tan, Sho­val, Si­von, Ana, 30Dishon, Eser och Dishan; det­ta var ho­re­er­nas klanhövding­ar i Seir, hövding för hövding.

1 Mos 36:40-43

36 40Det­ta är nam­nen på Esaus klanhövding­ar ef­ter fa­milj och ort, namn för namn: hövding­ar­na Tim­na, Al­va, Je­tet, 41Oho­li­va­ma, Ela, Pi­non, 42Ke­nas, Te­man, Miv­sar, 43Mag­di­el och Iram. Det­ta var Edoms klanhövding­ar ef­ter de­ras boplat­ser i det land som är de­ras; Edom är den­sam­me som Esau, edo­me­er­nas stam­far.

<< Föregående 1 Nästa >>