Sök

Sökningen gav 8 träffar. Visar resultat 1 till 8.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Sam 4:4

4 4Man sände bud till Shi­lo och lät hämta Her­ren Se­ba­ots förbundsark, hans som tro­nar på ke­ru­ber­na. Och Elis båda söner Hofni och Pi­ne­chas följ­de Guds ark.

2 Sam 6:2

6 2och tåga­de med allt sitt folk till Baa­la i Ju­da. Däri­från skul­le han hämta upp Guds ark, över vil­ken ut­ta­lats nam­net Her­ren Se­ba­ot, han som tro­nar på ke­ru­ber­na.

Jes 37:16

37 16”Her­re Se­ba­ot, Is­ra­els Gud, du som tro­nar på ke­ru­ber­na, du en­sam är Gud och råder över al­la ri­ken på jor­den. Du har gjort him­mel och jord.

2 Kung 19:15

19 15och bad: ”Her­re, Is­ra­els Gud, du som tro­nar på ke­ru­ber­na, du en­sam är Gud och råder över al­la ri­ken på jor­den. Du har gjort him­mel och jord.

1 Krön 13:6

13 6Och Da­vid drog med he­la Is­ra­el upp till Baa­la, el­ler Kir­jat-Jea­rim, som hör till Ju­da. Däri­från skul­le han hämta upp Guds, Her­rens, ark, över vil­ken hans namn ut­ta­lats, hans som tro­nar på ke­ru­ber­na.

Ps 80:2
80 2Lyss­na, Is­ra­els her­de,
du som le­der Jo­sef som en fårhjord,
du som tro­nar på ke­ru­ber­na,
träd fram i glans
Ps 99:1

Psalm 99

99 1Her­ren är ko­nung! Fol­ken bävar,
han tro­nar på ke­ru­ber­na, jor­den skälver.
Till Dan B:31
B 31Pri­sad va­re du som tro­nar på ke­ru­ber­na och ser ner i dju­pen,
lo­vad och upphöjd i evig­het.

<< Föregående 1 Nästa >>