Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 23:10f

23 10Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 11men det sjun­de året skall du låta mar­ken vi­la och lig­ga i träda. Då kan de fat­ti­ga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vil­da dju­ren äta. Så skall du också göra med din vingård och di­na oliv­träd.

3 Mos 25:1-7

Sab­batsåret

25 1Her­ren ta­la­de till Mo­se på Si­nai­ber­get:

2Säg till is­ra­e­li­ter­na: När ni kom­mer in i lan­det som jag ger er, skall lan­det fi­ra Her­rens sab­bat. 3I sex år skall du beså din åker, och i sex år skall du beskära di­na vin­stoc­kar och bärga skörden. 4Men det sjun­de året skall lan­det ha en sab­bats­vi­la, en Her­rens sab­bat. Då skall du in­te beså din åker och in­te beskära di­na vin­stoc­kar. 5Vad som växer upp av spillsäden ef­ter skörden skall du in­te skörda, och de dru­vor som växer på di­na obe­skur­na vin­stoc­kar skall du in­te ploc­ka. Det skall va­ra ett år av sab­bats­vi­la för lan­det. 6Vad lan­det självt kan fram­bringa un­der den­na sab­bat skall va­ra mat åt dig, din slav och sla­vin­na, din daglöna­re och den som tillfälligt bor hos dig, al­la som är hos dig. 7Din bo­skap och de vil­da dju­ren i ditt land skall också äta av vad lan­det kan ge.

<< Föregående 1 Nästa >>