Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 16:31

16 31Den skall va­ra en vi­lo­dag för er, en sab­bat då ni skall späka er. Så ly­der den­na oföränder­li­ga stad­ga.

3 Mos 23:24

23 24Säg till is­ra­e­li­ter­na: I sjun­de måna­den, på förs­ta da­gen i måna­den, skall det va­ra sab­bats­vi­la, en min­nes­dag då ni stöter i horn och håller en he­lig sam­man­komst.

3 Mos 23:32

23 32Det skall va­ra en vi­lo­dag för er, en sab­bat då ni skall späka er. Från kvällen den ni­on­de da­gen i måna­den till nästa kväll skall ni hålla den­na sab­bat.

3 Mos 23:39

23 39På fem­ton­de da­gen i sjun­de måna­den, när ni bärgat vad lan­det gett, skall ni alltså fi­ra Her­rens högtid, som va­rar i en vec­ka. Den förs­ta da­gen är det sab­bats­vi­la och den åtton­de da­gen är det också sab­bats­vi­la.

<< Föregående 1 Nästa >>