Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 24:14

24 14Man­nen som förban­nat skall föras ut­anför lägret. Al­la som har hört or­den skall lägga händer­na på hans hu­vud, och he­la me­nig­he­ten skall ste­na ho­nom.

4 Mos 35:12

35 12Städer­na skall tjäna som till­flyktsor­ter un­dan blodshämna­ren, så att dråpa­ren in­te blir dödad in­nan han ställs inför me­nig­he­tens dom­stol.

Jos 20:6

20 6Han skall bo kvar i den­na stad tills han ställs inför me­nig­he­tens dom­stol och tills den som är överste­präst vid ti­den i fråga av­li­der. Då kan dråpa­ren återvända till sin stad och sitt hem, till sta­den som han flytt från.

<< Föregående 1 Nästa >>