Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 25:25

25 25Om din bro­der kom­mer på obestånd och måste sälja av sin egen­dom, skall hans närmas­te skyl­de­man lösa in det sålda.

3 Mos 25:47-49

25 47Om en in­vand­ra­re el­ler tillfälligt bo­satt hos dig uppnår välstånd men din bro­der kom­mer på obestånd och måste sälja sig till in­vand­ra­ren el­ler den tillfälligt bo­sat­te el­ler någon som härstam­mar från en in­vand­ra­re, 48skall han kun­na friköpas se­dan han sålt sig. En av hans bröder skall friköpa ho­nom, 49el­ler hans far­bror el­ler hans ku­sin el­ler någon an­nan nära släkting el­ler han själv om han får råd till det.

<< Föregående 1 Nästa >>