Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 26:34f

26 34Då skall lan­det få gottgörel­se för si­na sab­ba­ter, så länge det lig­ger öde och ni är i era fi­en­ders land. Då skall lan­det ha sab­bats­vi­la och ta igen si­na ute­bliv­na sab­ba­ter. 35He­la den tid lan­det lig­ger öde skall det ha sab­bat och få den vi­la det in­te fick un­der era sab­ba­ter, då ni bod­de där.

3 Mos 26:43

26 43Men lan­det måste över­ges av dem och få gottgörel­se för si­na sab­ba­ter ge­nom att lig­ga öde och slip­pa dem. De skall so­na sitt brott, ef­tersom de har förkas­tat mi­na stad­gar och av­skytt mi­na be­fall­ning­ar.

2 Krön 36:21

36 21för att Her­rens ord ge­nom Je­re­mia skul­le upp­fyl­las – och tills lan­det ta­git igen si­na ute­bliv­na sab­ba­ter. He­la den tid lan­det låg öde ha­de det sab­bat, tills sjut­tio år ha­de gått.

<< Föregående 1 Nästa >>