Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 7:16

7 16Är hans slak­tof­fer ett löfte­sof­fer el­ler ett fri­vil­ligt of­fer, skall det ätas sam­ma dag som det bärs fram, men det som blir över kan ätas da­gen därpå.

3 Mos 22:18-23

22 18Säg till Aron och hans söner och till al­la is­ra­e­li­ter­na: Om någon is­ra­e­lit el­ler in­vand­ra­re i Is­ra­el vill frambära ett of­fer, va­re sig det är ett löfte­sof­fer el­ler ett fri­vil­ligt of­fer, som de vill off­ra åt Her­ren som brännof­fer, 19måste det, för att be­ha­ga ho­nom, va­ra ett fel­fritt han­djur från nötbo­ska­pen, fåren el­ler get­ter­na. 20Ni får in­te off­ra något djur med fel, ett sådant blir in­te till be­hag.

21Om någon vill off­ra ett ge­men­skaps­of­fer åt Her­ren av nötbo­skap el­ler småbo­skap för att upp­fyl­la ett löfte el­ler som ett fri­vil­ligt of­fer, skall det va­ra fel­fritt för att bli till be­hag; det får in­te va­ra något fel på det. 22Det som är blint el­ler bru­tet el­ler stym­pat el­ler har vårtor el­ler skabb el­ler re­vorm skall ni in­te off­ra åt Her­ren. Såda­na el­dof­fer skall ni in­te lägga på al­ta­ret åt Her­ren. 23En tjur el­ler ett får med van­skap­ta el­ler förkrymp­ta lem­mar får du off­ra som fri­vil­ligt of­fer, men Her­ren fin­ner in­te be­hag i det om det ges som löfte­sof­fer.

<< Föregående 1 Nästa >>