Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 16:5

16 5Se­dan ta­la­de han till Ko­rach och he­la hans me­nig­het: ”I mor­gon skall Her­ren ge be­sked om vem som är hans och vem som är he­lig. Den man­nen får kom­ma nära ho­nom, den som Her­ren väljer får kom­ma nära ho­nom.

4 Mos 16:16

16 16Till Ko­rach sa­de Mo­se: ”I mor­gon skall du och he­la din me­nig­het in­fin­na er inför Her­ren, du själv och de, till­sam­mans med Aron.

4 Mos 16:40

16 40Så skul­le de påmin­na is­ra­e­li­ter­na om att en obehörig, en som in­te är av Arons släkt, ald­rig får kom­ma inför Her­ren och tända rökel­se, för att det in­te skall gå som det gick med Ko­rach och hans me­nig­het. Ela­sar gjor­de som Her­ren be­fallt ho­nom ge­nom Mo­se.

4 Mos 27:3

27 3”Vår far dog i öknen, men han var in­te med i den me­nig­het som gad­da­de sig sam­man mot Her­ren, Ko­rachs me­nig­het, ut­an dog på grund av sin egen synd. Han ha­de inga söner.

<< Föregående 1 Nästa >>