Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 27:21

27 21Men han skall vända sig till prästen Ela­sar, som för hans räkning skall söka vägled­ning inför Her­ren med hjälp av ora­kel. På hans ord skall de dra ut, och på hans ord skall de vända till­ba­ka, Jo­sua lik­som de and­ra is­ra­e­li­ter­na, he­la me­nig­he­ten.”

1 Sam 28:6

28 6fråga­de han Her­ren vad han skul­le göra, men Her­ren sva­ra­de ho­nom in­te, va­re sig ge­nom drömmar el­ler ora­kel el­ler pro­fe­ter.

<< Föregående 1 Nästa >>