Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 23:3

23 3Ing­en am­mo­nit el­ler mo­a­bit får någon­sin upp­tas i Her­rens försam­ling; in­te ens de­ras ef­ter­kom­man­de i ti­on­de led får upp­tas där.

Neh 13:1

Ne­he­m­jas re­for­mer

13 1Den­na dag läste man för fol­ket ur Mo­ses bok och fann att det stod skri­vet där att ing­en am­mo­nit el­ler mo­a­bit någon­sin skul­le få upp­tas i Guds försam­ling.

<< Föregående 1 Nästa >>