Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 25:5-10

Svåger­plikt

25 5Om två bröder bor till­sam­mans och den ene dör ut­an att lämna någon son ef­ter sig, skall änkan in­te gif­ta om sig med någon ut­anför släkten, ut­an hen­nes svåger skall lig­ga med hen­ne, han skall ta hen­ne till hust­ru och göra sin svåger­plikt mot hen­ne. 6Den förs­te son hon föder skall räknas som den döde bro­derns, så att hans namn in­te ut­plånas i Is­ra­el. 7Men om svågern in­te är vil­lig att gif­ta sig med sin svägers­ka, skall hon uppsöka de älds­te i stads­por­ten och säga: ”Min svåger vägrar att se till att hans brors namn be­va­ras i Is­ra­el. Han vill in­te göra sin svåger­plikt mot mig.” 8Då skall de älds­te i sta­den kal­la till sig man­nen och ta­la med ho­nom. Om han framhärdar och säger att han in­te är vil­lig att gif­ta sig med hen­ne, 9skall svägers­kan i de älds­tes åsyn gå fram till ho­nom, dra av ho­nom skon, spot­ta ho­nom i an­sik­tet och ut­ro­pa: ”Så gör man med den som in­te vill föra sin brors släkt vi­da­re.” 10Och i Is­ra­el skall se­dan hans egen släkt få he­ta ”Bar­fot”.

Rut 1:11

1 11Men Noo­mi sva­ra­de: ”Vänd till­ba­ka, mi­na dött­rar! Varför skul­le ni följa mig? Jag föder ald­rig mer söner som kan bli män åt er.

<< Föregående 1 Nästa >>