Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 28:61

28 61Även al­la sjuk­do­mar och plågor som in­te har nämnts i den­na lag­bok skall Her­ren låta hemsöka dig, tills du har ut­plånats.

Jos 8:31

8 31så som Her­rens tjäna­re Mo­se ha­de be­fallt is­ra­e­li­ter­na och så som det står skri­vet i Mo­ses lag­bok, ett al­ta­re av ohugg­na ste­nar som in­te be­ar­be­tats med järn. Där off­ra­de de brännof­fer och ge­men­skaps­of­fer åt Her­ren.

2 Kung 22:8

22 8Överste­prästen Hil­kia sa­de nu till kung­ens sek­re­te­ra­re Sha­fan: ”Jag har fun­nit bokrul­len med la­gen i Her­rens hus.” Och han gav den till Sha­fan, som läste den.

2 Kung 22:11

22 11När kung­en hörde vad som stod i lag­bo­ken rev han sönder si­na kläder

Neh 8:2

8 2Prästen Es­ra bar fram lag­bo­ken inför he­la försam­ling­en av män och kvin­nor och al­la som var mog­na nog att lyss­na. Det var den förs­ta da­gen i sjun­de måna­den.

<< Föregående 1 Nästa >>