Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 29:11

29 11med era barn och kvin­nor samt de in­vand­ra­re som finns i ditt läger, de som hug­ger din ved och bär ditt vat­ten.

1 Krön 22:2

Förbe­re­del­ser för tem­pel­byg­get

22 2Da­vid lät nu kal­la sam­man de in­vand­ra­re som bod­de i Is­ra­el och utsåg sten­hug­ga­re, som skul­le hug­ga sten­bloc­ken till tem­pel­byg­get.

2 Krön 2:17f

2 17Sa­lo­mo lät räkna al­la in­vand­ra­re i Is­ra­el, lik­som hans far Da­vid ti­di­ga­re ha­de räknat dem: det var 153 600 män. 18Av dem tog han 70 000 till bära­re och 80 000 till sten­hug­ga­re i ber­gen och 3 600 till ar­bets­le­da­re som skul­le hålla fol­ket i ar­be­te.

<< Föregående 1 Nästa >>