Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dan 2:18f

2 18Och han upp­ma­na­de dem att bönfal­la him­lens Gud att vi­sa barmhärtig­het och låta dem ve­ta hem­lig­he­ten, så att in­te han och hans kam­ra­ter och al­la and­ra vi­sa i Ba­by­lon skul­le mis­ta li­vet. 19Då up­pen­ba­ra­des hem­lig­he­ten för Da­ni­el i en syn om nat­ten, och han pri­sa­de him­lens Gud.

Dan 2:27-30

2 27Da­ni­el sva­ra­de: ”Ko­nung, den hem­lig­het som du frågar ef­ter kan in­te de vi­sa, be­svärjar­na, spåmännen el­ler tec­ken­ty­dar­na av­slöja för dig. 28Men det finns en Gud i him­len som up­pen­ba­rar hem­lig­he­ter, och han har låtit kung Ne­bu­kad­nes­sar ve­ta vad som skall ske i kom­man­de da­gar. Det­ta är den dröm du ha­de och de sy­ner du såg på din bädd:

29Ko­nung, då du låg på din bädd kom di­na tan­kar att kret­sa kring vad som skall ske i fram­ti­den. Och han som up­pen­ba­rar hem­lig­he­ter lät dig ve­ta vad som kom­mer att hända. 30Den­na hem­lig­het har up­pen­ba­rats för mig, in­te därför att jag är vi­sa­re än and­ra va­rel­ser ut­an för att du skall få ve­ta vad drömmen be­ty­der och förstå di­na in­ners­ta tan­kar.

<< Föregående 1 Nästa >>