Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dom 17:12

17 12Mi­ka vig­de le­vi­ten till präst hos sig, och den unge man­nen blev kvar i hans hus.

5 Mos 18:6-8

18 6En le­vit som har vis­tats i en av di­na städer någon­stans i Is­ra­el skall närhelst han vill få kom­ma till den plats som Her­ren väljer ut 7och göra tjänst i Her­rens, sin Guds, namn lik­som al­la si­na le­vi­tis­ka bröder som tjänar Her­ren. 8De skall al­la ha sam­ma an­del att le­va av [---].

<< Föregående 1 Nästa >>