Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ef 5:32

5 32Det­ta rym­mer en stor hem­lig­het, här låter jag det syf­ta på Kristus och kyr­kan.

Upp 1:20

1 20Det­ta är hem­lig­he­ten med de sju stjärnor­na som du har sett i min högra hand och med de sju lampställen av guld: de sju stjärnor­na är de sju försam­ling­ar­nas äng­lar, och de sju lampställen är de sju försam­ling­ar­na.

Upp 17:5-7

17 5Och på hen­nes pan­na var ett namn skri­vet, en hem­lig­het: det sto­ra Ba­by­lon, mo­der till al­la skökor och skänd­lig­he­ter på jor­den. 6Och jag såg att kvin­nan var be­ru­sad av blo­det från de he­li­ga och blo­det från Je­su vitt­nen. Och jag såg på hen­ne med stor förund­ran.

7Och äng­eln sa­de till mig: ”Vad und­rar du över? Jag skall ta­la om för dig hem­lig­he­ten med kvin­nan och med odju­ret som bär hen­ne och som har de sju hu­vu­de­na och de tio hor­nen.

<< Föregående 1 Nästa >>