Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Esr 2:62

2 62De le­ta­de i släkt­re­gist­ren, men ef­tersom de in­te fanns med där var de in­te behöri­ga till prästämbe­tet.

Esr 8:1

8 1Det­ta är släkt­re­gist­ret för de fa­mil­jeöver­hu­vu­den som un­der kung Ar­tax­erx­es re­ge­ring bröt upp med mig från Ba­by­lo­ni­en:

Neh 7:5

7 5Min Gud ingav mig att sam­la stormännen, sty­resmännen och fol­ket för att de skul­le föras in i släkt­re­gist­ret. Jag fann då re­gist­ret över dem som först bröt upp ur fång­en­ska­pen, och där stod skri­vet:

Neh 7:64

7 64De le­ta­de i släkt­re­gist­ren, men ef­tersom de in­te fanns med där var de in­te behöri­ga till prästämbe­tet.

Neh 12:22

12 22Un­der El­jashivs, Jo­ja­das, Jocha­nans och Jad­du­as tid förteck­na­des prästsläkter­nas över­hu­vu­den ända fram till per­sern Da­rei­os re­ge­rings­tid.

<< Föregående 1 Nästa >>