Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Fil 3:5

3 5jag som blev om­sku­ren på åtton­de da­gen, som är av Is­ra­els folk och Ben­ja­mins stam, en hebré född av hebre­er, i lag­lyd­nad en fa­risé,

Apg 23:6

23 6Ef­tersom Pa­u­lus viss­te att en del av dem var sad­du­keer och en an­nan del fa­ri­se­er höjde han rösten och sa­de till rådet: ”Mi­na bröder, jag är fa­risé och mi­na fäder var fa­ri­se­er. Det är för hop­pet om de dödas upp­ståndel­se som jag nu har ställts inför rätta.”

<< Föregående 1 Nästa >>