Sök

Sökningen gav cirka 46 träffar. Visar resultat 21 till 40.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>

Jes 56:8
8Detta är Herren Guds ord,
han som samlar det skingrade Israel:
Ännu fler skall jag samla
till dem som redan är samlade.
Jer 5:13
13Profeternas tal blir till luft,
Guds ord finns inte hos dem.”
Hes 13:8

8Därför säger Herren Gud: Eftersom era ord är falska och era syner lögn skall jag gripa in mot er. Detta är Herren Guds ord.

Hes 25:3

3Säg till Ammons folk: Hör Herren Guds ord! Så säger Herren Gud: Du hånade min helgedom då den skändades, du hånade Israels land då det blev ödelagt och folket i Juda då det fördes bort i fångenskap.

Tob 14:4

4och bege dig till Medien, ty jag tror på Guds ord om Nineve, som Nahum uttalade: alltsammans skall ske och skall drabba Assyrien och Nineve. Allt det som har sagts av Israels profeter, Guds sändebud, skall bli verklighet utan minsta inskränkning; alla deras ord skall uppfyllas på sin bestämda tid. I Medien blir det tryggare än i Assyrien och i Babylonien, ty jag vet och litar på att allt vad Gud har sagt skall gå i uppfyllelse och inträffa utan att ett enda ord slår fel. Alla våra bröder som bor kvar i Israels land kommer att skingras och föras bort som fångar från det goda landet. Hela Israels land skall ligga öde, Samaria och Jerusalem skall ligga öde, och Guds hus i staden skall brännas ner och ligga öde för en tid.

2 Mack 15:15f

15Då räckte Jeremia fram högra handen för att ge Judas ett svärd av guld och överlämnade det med följande ord: 16”Ta emot detta heliga svärd! Det är en Guds gåva, och med det skall du krossa dina motståndare.”

Vish 2:17f
17Nu vill vi undersöka om hans ord är sanna
och se hur det blir vid hans död.
18Är den rättfärdige Guds son
skall ju Gud ta sig an honom
och rädda honom från hans fiender.
Bar 1:22-2:1

22Var och en av oss har följt sitt onda sinnelag, så att han tjänat andra gudar och gjort det som är ont i Herrens, vår Guds, ögon.

2 1Och Herren har låtit det ord besannas som han uttalade om oss och om våra domare som styrde Israel, om våra kungar och hövdingar och om folket i Israel och Juda,

Matt 4:4

4Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Matt 15:6

6då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull.

Mark 7:13

13Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.”

Mark 10:23f

23Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” 24Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!

Luk 3:2

2och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.

Luk 5:1

5 1En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord

Luk 8:11

11Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord.

Luk 8:21

21Men han svarade: ”Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.”

Luk 11:28

28Men han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

Joh 3:34

34Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta.

Joh 6:68f

68Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”

Joh 8:47

47Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.”

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>