Sök

Sökningen gav cirka 46 träffar. Visar resultat 1 till 20.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>

1 Mos 50:17

17att vi skulle säga till dig: ’Vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont.’ Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått!” Vid dessa ord brast Josef i gråt.

4 Mos 24:4
4så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner -
han segnar ner, hans ögon öppnas:
4 Mos 24:16
16så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner -
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Jos 3:9

9Josua sade till israeliterna: ”Stig fram och hör Herrens, er Guds, ord.”

2 Sam 14:16f

16Ja, jag hoppades att kungen skulle lyssna till mig och rädda mig undan den som ville rycka bort både mig och min son från Guds land. 17Kungens ord skall skänka lugn, tänkte jag, min herre och konung är som Guds ängel och kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Må Herren, din Gud, vara med dig.”

2 Sam 22:31
31Guds väg är utan brist,
Herrens ord är utan slagg.
Han är en sköld för alla som flyr till honom.
1 Kung 5:5

5Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn i enlighet med Herrens ord till min far David: Din son som jag skall sätta på tronen efter dig är den som skall bygga huset åt mitt namn. –

1 Kung 12:22

22Men Guds ord kom till gudsmannen Shemaja:

1 Krön 17:3

3Samma natt kom Guds ord till Natan:

1 Krön 22:7f

7Han sade till honom: ”Min son, jag hade själv tänkt bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn. 8Men Herrens ord kom till mig: ’Du har spillt mycket blod och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn då du har spillt så mycket blod på jorden i min åsyn.

2 Krön 36:16

16Men de förolämpade Guds sändebud, föraktade hans ord och förhånade hans profeter, tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att den inte längre kunde hejdas.

Esr 9:4

4Hos mig samlades alla som fruktade Israels Guds ord, fulla av oro över trolösheten hos dem som återvänt. Jag satt som förstenad ända till kvällsoffret.

Job 15:11
11Är Guds tröst inte nog för dig,
ord som talas med mildhet?
Job 33:3f
3Av uppriktigt hjärta talar jag kunskapens ord,
mina läppar ger klara besked.
4Guds ande skapade mig,
den Väldiges andedräkt ger mig liv.
Ps 18:31
31Guds väg är utan brist,
Herrens ord är utan slagg.
Han är en sköld för alla som flyr till honom.
Ps 119:114f
114Du är mitt skydd och min sköld,
jag sätter mitt hopp till ditt ord.
115Gå bort från mig, ni som är onda,
jag vill hålla min Guds bud.
Ords 30:5
5Alla Guds ord är utan slagg,
han är en sköld för dem som flyr till honom.
Pred 5:5

5Låt inte din tunga förleda dig till synd, och säg inte till Guds sändebud: ”Det var ett misstag!” Låt inte dina ord dra Guds vrede över dig, så att han förstör allt vad du har gjort.

Jes 17:6
6En efterskörd är allt som blir kvar,
som när man slår ner oliver:
ett par tre frukter uppe i toppen,
fyra fem på trädets grenar.
Detta är Herrens, Israels Guds, ord.
Jes 40:8
8Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>