Sök

Sökningen gav cirka 63 träffar. Visar resultat 41 till 60.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | 4 | … Nästa >>

Joh 10:35

35Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas.

Apg 4:31

31När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.

Apg 6:2

2De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: ”Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider.

Apg 6:7

7Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.

Apg 8:14

14Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes,

Apg 11:1

11 1Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.

Apg 12:24

24Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa.

Apg 13:5

5I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som hjälp.

Apg 13:7

7Han umgicks hos den romerske ståthållaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord.

Apg 13:46

46Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt: ”Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.

Apg 17:13

13Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Beroia, gav de sig dit och hetsade upp folket även där.

Apg 18:11

11Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord.

Rom 3:2

2En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem.

Rom 3:4f

4Nej, inte alls: Gud är sann – sedan må varje människa visa sig vara en lögnare; som det står skrivet: Du skall befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. 5Och om vår orättfärdighet skall bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär då detta? Är kanske Gud mänskligt talat orättvis när han låter sin vrede drabba oss?

Rom 9:6

6Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel,

1 Kor 4:19f

19Men jag kommer snart, om Herren vill, och då får jag veta hur det är bevänt med dessa sturska, inte med deras ord, utan med deras kraft, 20för Guds rike är inte ord, utan kraft.

1 Kor 14:36

36Är det kanske från er som Guds ord har utgått, och är det bara till er som det har kommit?

2 Kor 2:17

17Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst.

2 Kor 4:2

2Jag avhåller mig från allt skamligt smussel, jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig.

2 Kor 6:7

7sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar,

<< Föregående 1 | 2 | 3 | 4 | … Nästa >>