Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Heb 7:11

7 11Om nu full­kom­lig­het ha­de kun­nat vin­nas ge­nom le­vi­ter­nas prästämbe­te – på det­ta var ju fol­kets lag­stift­ning byggd – fanns det då någon an­led­ning att säga att det kom­mer en präst av an­nat slag, en sådan som Mel­ki­se­dek, och in­te en sådan som Aron?

Est Gr F:11

Slu­tanmärk­ning

F 11Un­der det fjärde året av Pto­le­mai­os och Kle­o­pat­ras re­ge­ring kom Do­sit­he­os, som upp­gav sig va­ra präst av Le­vis stam, och hans son Pto­le­mai­os med ovanståen­de skrift, som en­ligt de­ras upp­gift är bre­vet om pu­rimfes­ten och har över­satts av Ly­si­machos, Pto­le­mai­os son, från Je­ru­sa­lem.

<< Föregående 1 Nästa >>