Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jer 33:3

33 3Ro­pa till mig och jag skall sva­ra dig och låta dig höra om sto­ra ting, hem­lig­he­ter du in­te känner.

Syr 4:18
4 18men se­dan går hon ra­ka vägen till­ba­ka till ho­nom,
ger ho­nom glädje och röjer si­na hem­lig­he­ter för ho­nom.
Syr 14:21
14 21som i sitt hjärta be­grun­dar vis­he­tens vägar
och tänker på hen­nes hem­lig­he­ter.
Syr 39:7
39 7En sådan man ger rätt rikt­ning åt sin klok­het och in­sikt
och ägnar si­na tan­kar åt Her­rens hem­lig­he­ter.
Am 3:7
3 7Her­ren Gud gör ald­rig något
ut­an att av­slöja si­na pla­ner
för si­na tjäna­re pro­fe­ter­na.

<< Föregående 1 Nästa >>