Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jos 1:12-15

1 12Till ru­be­ni­ter­na, ga­di­ter­na och hal­va Ma­nas­ses stam sa­de Jo­sua: 13”Tänk på de an­vis­ning­ar ni fick av Her­rens tjäna­re Mo­se, när han sa­de att Her­ren, er Gud, skul­le ge er det­ta land och låta er bli bo­fas­ta. 14Era kvin­nor och barn och er bo­skap skall stan­na kvar i lan­det som Mo­se gett er öster om Jor­dan. Men ni själva, al­la tapp­ra kri­ga­re, skall ställa upp till strid och gå över i spet­sen för era bröder och hjälpa dem, 15tills Her­ren har låtit dem bli bo­fas­ta lik­som ni själva och även de har in­ta­git det land som Her­ren, er Gud, ger dem. Se­dan kan ni återvända till det land som är er egen­dom, det land som Her­rens tjäna­re Mo­se gav er på and­ra si­dan Jor­dan, den östra si­dan.”

4 Mos 32:37f

32 37Ru­be­ni­ter­na bygg­de upp Hes­h­bon, Ela­le och Kir­ja­ta­jim 38samt Ne­bo och Baal Me­on – som bor­de skri­vas på an­nat sätt – och Siv­ma. Städer­na som de ha­de byggt upp fick behålla si­na gam­la namn.

<< Föregående 1 Nästa >>