Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jos 18:22

18 22Bet Haara­va, Se­ma­ra­jim, Be­tel,

Dom 1:22-26

Jo­sef­stam­mar­nas erövring­ar och motgång­ar

1 22Också Jo­sefs stam­mar drog ut. De gick mot Be­tel, och Her­ren var med dem. 23Un­der sin spa­ning mot Be­tel – det het­te ti­di­ga­re Lus – 24fick spe­jar­na se en man kom­ma ut från sta­den. De sa­de till ho­nom: ”Vi­sa oss var vi kan ta oss in i sta­den, så skall vi sko­na dig.” 25Han vi­sa­de var de kun­de ta sig in. De högg ner invånar­na men lät man­nen och he­la hans fa­milj slip­pa un­dan. 26Han gav sig i väg till het­ti­ter­nas land, där han grun­da­de en stad som han gav nam­net Lus. Så he­ter den än i dag.

1 Krön 7:28

7 28De­ras egen­do­mar och boplat­ser var Be­tel med kring­lig­gan­de by­ar, och i öster Naa­ran och i väster Ge­ser med dess by­ar, dess­utom She­kem med dess by­ar ända till Aja med dess by­ar.

<< Föregående 1 Nästa >>