Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jos 7:2

7 2Från Je­ri­ko sände Jo­sua några män till Aj, nära Bet Aven, öster om Be­tel, med or­der att spi­o­ne­ra på lan­det. Männen gav sig i väg till Aj och spi­o­ne­ra­de.

Jos 18:12

18 12På nordsi­dan börjar de­ras gräns vid Jor­dan, fortsätter upp till bergs­slutt­ning­en norr om Je­ri­ko och västerut upp ge­nom bergs­byg­den och löper ut i öknen vid Bet Aven.

1 Sam 13:5

13 5me­dan fi­lis­te­er­na sam­la­de si­na styr­kor till strid mot Is­ra­el. De ha­de 3 000 vag­nar med 6 000 mans besätt­ning och fot­folk som san­den på ha­vets strand. De mar­sche­ra­de upp och slog läger vid Mik­mas, öster om Bet Aven.

<< Föregående 1 Nästa >>