Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Judit 8:6

8 6Hon fas­ta­de var­je dag allt­se­dan hon bli­vit änka, ut­om på försab­ba­ten och sab­ba­ten, vid nymåne och da­gen närmast före samt vid det is­ra­e­li­tis­ka fol­kets fes­ter och glädjehögti­der.

2 Mack 8:27

8 27Men se­dan de ha­de sam­lat upp vap­nen från fi­en­der­na och dra­git av dem rust­ning­ar­na fi­ra­de de sab­bat un­der jub­lan­de tacksägel­ser och lovsång­er till Her­ren, som ha­de räddat dem och bestämt att de den da­gen skul­le få ett förs­ta prov på hans barmhärtig­het.

2 Mack 12:38

Off­ret för de dödas syn­der

12 38Ju­das led­de se­dan hären till sta­den Adul­lam, och ef­tersom den sjun­de da­gen gick in re­na­de de sig på sed­van­ligt sätt och fi­ra­de sab­ba­ten där.

<< Föregående 1 Nästa >>