Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Luk 7:36

Kvin­nan som smor­de Je­su fötter

7 36En av fa­ri­se­er­na bjöd hem ho­nom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bor­det.

Luk 13:31

Je­su kla­gan över Je­ru­sa­lem

13 31Just då kom några fa­ri­se­er och sa­de till ho­nom: ”Skyn­da dig i väg häri­från. He­ro­des vill döda dig.”

Joh 3:1

Je­sus och Ni­ko­de­mos

3 1Bland fa­ri­se­er­na fanns en man som het­te Ni­ko­de­mos och var med­lem av ju­dar­nas råd.

Apg 5:34

5 34Men då res­te sig en av fa­ri­se­er­na i rådet som het­te Ga­ma­li­el, en laglära­re som var högt ak­tad av he­la fol­ket, och sa­de till om att männen skul­le föras ut ett tag.

<< Föregående 1 Nästa >>