Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Mark 16:15

16 15Han sa­de till dem: ”Gå ut öve­rallt i värl­den och förkun­na evan­ge­li­et för he­la ska­pel­sen.

Rom 8:19-22

8 19Ty ska­pel­sen väntar otåligt på att Guds söner skall up­pen­ba­ras. 20Allt ska­pat har lagts un­der tom­he­tens välde, in­te av egen vil­ja ut­an på grund av ho­nom som vålla­de det, men med hopp om 21att också ska­pel­sen skall be­fri­as ur sitt sla­ve­ri un­der förgäng­el­sen och nå den fri­het som Guds barn får när de förhärli­gas.

22Vi vet att he­la ska­pel­sen ännu ro­par som i föds­lovåndor.

<< Föregående 1 Nästa >>