Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 12:48f

12 48Han sva­ra­de ho­nom: ”Vem är min mor, och vil­ka är mi­na bröder?” 49Och han vi­sa­de med han­den på si­na lärjung­ar och sa­de: ”Det här är min mor och mi­na bröder.

Matt 19:28f

19 28Je­sus sva­ra­de: ”San­ner­li­gen, vid värl­dens återfödel­se, när Människo­so­nen sätter sig på härlig­he­tens tron, skall också ni som har följt mig sit­ta på tolv tro­ner och döma Is­ra­els tolv stam­mar. 29Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus el­ler bröder el­ler syst­rar el­ler far el­ler mor el­ler barn el­ler åkrar skall få hund­ra­falt igen och ärva evigt liv.

Luk 11:27f

11 27När han sa­de det­ta hördes en kvin­na i mäng­den ro­pa: ”Sa­ligt det mo­der­liv som har bu­rit dig, och sa­li­ga de bröst som du har di­at.” 28Men han sva­ra­de: ”Säg hell­re: Sa­li­ga de som hör Guds ord och tar va­ra på det.”

Gal 3:28

3 28Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Je­sus.

<< Föregående 1 Nästa >>