Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 18:1-5

Vem är störst i him­mel­ri­ket?

18 1Vid sam­ma tillfälle kom lärjung­ar­na fram till Je­sus och fråga­de: ”Vem är störst i him­mel­ri­ket?” 2Han kal­la­de till sig ett barn och ställ­de det framför dem 3och sa­de: ”San­ner­li­gen, om ni in­te omvänder er och blir som bar­nen kom­mer ni ald­rig in i him­mel­ri­ket. 4De som gör sig själva små som det här bar­net är störst i him­mel­ri­ket. 5Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Matt 19:13-15

Je­sus och bar­nen

19 13Se­dan kom man till ho­nom med barn, för att han skul­le lägga händer­na på dem och be. Lärjung­ar­na vi­sa­de bort dem, 14men Je­sus sa­de: ”Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de.” 15Och han la­de händer­na på dem och gick se­dan däri­från.

<< Föregående 1 Nästa >>