Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 19:10-12

19 10Lärjung­ar­na sa­de: ”Om man­nens ställ­ning till hust­run är sådan är det bäst att in­te gif­ta sig.” 11Han sva­ra­de: ”Al­la kan in­te tillägna sig det­ta, ut­an ba­ra de som har fått den gåvan. 12Det finns såda­na som är ut­an kön från födseln och såda­na som av människor har berövats sitt kön och såda­na som själva har gjort sig könlösa för him­mel­ri­kets skull. Den som kan må tillägna sig det­ta.”

1 Kor 7:8

7 8Till de ogif­ta och till änkor­na säger jag att det är bäst för dem om de förblir vad de är, lik­som jag.

1 Kor 7:25f

Ogif­ta och änkor

7 25I fråga om dem som le­ver ogif­ta har jag ing­en be­fall­ning från Her­ren. Men jag kan ge ett råd tack va­re den till­tro som Her­ren i sin barmhärtig­het har vi­sat mig. 26Jag an­ser alltså det­ta va­ra bäst i den svåra tid som nu är in­ne – det är bäst att le­va på det vi­set.

1 Kor 7:36

7 36Men om någon tyc­ker att han hand­lar otillbörligt mot sin flic­ka när han ansätts av drif­ten och in­te har något val, då får han göra det han vill: han syn­dar in­te, de får gif­ta sig.

<< Föregående 1 Nästa >>