Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 7:12

7 12Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad la­gen och pro­fe­ter­na säger.

Matt 22:36-40

22 36”Mästa­re, vil­ket är det störs­ta bu­det i la­gen?” 37Han sva­ra­de ho­nom: ”Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, med he­la ditt hjärta och med he­la din själ och med he­la ditt förstånd. 38Det­ta är det störs­ta och förs­ta bu­det. 39Se­dan kom­mer ett av sam­ma slag: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. 40På des­sa båda bud vi­lar he­la la­gen och pro­fe­ter­na.”

<< Föregående 1 Nästa >>