Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ps 136

Psalm 136

136 1Tac­ka Her­ren, ty han är god,
evigt va­rar hans nåd.
2Tac­ka gu­dar­nas Gud,
evigt va­rar hans nåd.
3Tac­ka her­rar­nas Her­re,
evigt va­rar hans nåd.
4Han en­sam gör un­der,
evigt va­rar hans nåd.
5Han ska­pa­de him­len med vis­het,
evigt va­rar hans nåd.
6Han bred­de ut jor­den på vatt­nen,
evigt va­rar hans nåd.
7Han gjor­de de sto­ra lju­sen,
evigt va­rar hans nåd,
8so­len till att härs­ka över da­gen,
evigt va­rar hans nåd,
9måne och stjärnor till att härs­ka över nat­ten,
evigt va­rar hans nåd.
10Han slog Egyp­ten, dräpte de förstfödda,
evigt va­rar hans nåd.
11Han förde Is­ra­el ut däri­från,
evigt va­rar hans nåd,
12med stark hand, med lyf­tad arm,
evigt va­rar hans nåd.
13Sävha­vet klöv han mitt itu,
evigt va­rar hans nåd,
14och lät Is­ra­el gå rakt ige­nom,
evigt va­rar hans nåd.
15Han vräkte fa­rao och hans här i ha­vet,
evigt va­rar hans nåd.
16Han led­de sitt folk i öknen,
evigt va­rar hans nåd.
17Han fäll­de sto­ra kung­ar,
evigt va­rar hans nåd,
18han dräpte väldi­ga kung­ar,
evigt va­rar hans nåd,
19Sichon, amo­re­er­nas kung,
evigt va­rar hans nåd,
20och Og, kung­en av Bashan,
evigt va­rar hans nåd.
21Han gav de­ras land åt Is­ra­el,
evigt va­rar hans nåd,
22som egen­dom åt Is­ra­el, sin tjäna­re,
evigt va­rar hans nåd.
23Han tänk­te på oss i vår förned­ring,
evigt va­rar hans nåd,
24och ryck­te oss ur våra fi­en­ders grepp,
evigt va­rar hans nåd.
25Han ger bröd åt allt le­van­de,
evigt va­rar hans nåd.
26Tac­ka him­lens Gud,
evigt va­rar hans nåd.
Jes 26:4
26 4Förtrösta all­tid på Her­ren,
ty Her­ren är en evig klip­pa.
Jes 40:28
40 28Har du in­te förstått, in­te hört?
Her­ren är en evig Gud,
han har ska­pat he­la jor­den.
Han blir in­te trött, han mat­tas in­te.
Ing­en pej­lar dju­pet av hans vis­het.
Jes 45:17
45 17Men Is­ra­el räddas av Her­ren för evigt.
Ald­rig skall ni känna blyg­sel och skam,
ald­rig i evig­het.

<< Föregående 1 Nästa >>