Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ps 27:1

Psalm 27

27 1Av Da­vid.

Her­ren är mitt ljus och min rädd­ning,
vem skul­le jag fruk­ta?
Her­ren är ett värn för mitt liv,
vem skul­le jag bäva för?
Jes 10:17
10 17Is­ra­els Ljus skall bli till en eld,
dess He­li­ge bli till en flam­ma
som bränner och förtär hans törne och tis­tel,
allt på en en­da dag.
Jes 60:19f
60 19So­len skall in­te mer va­ra ditt ljus om da­gen
och månen in­te ly­sa dig med sitt sken.
Nej, Her­ren skall va­ra ditt evi­ga ljus,
din Gud skall va­ra din härlig­het.
20Din sol skall ald­rig gå ner
och din måne ald­rig av­ta,
ty Her­ren är ditt evi­ga ljus,
din sor­ge­tid är förbi.

<< Föregående 1 Nästa >>