Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Rom 2:14

2 14Hed­ning­ar­na har in­te la­gen, men om de av na­tu­ren fullgör la­gens krav, då är de sin egen lag fast de sak­nar la­gen.

1 Tim 1:8-10

1 8Men vi vet att la­gen är något gott, om man bru­kar den rätt 9och tänker på att den in­te är till för rättfärdi­ga ut­an för dem som le­ver ut­an lag och ord­ning, för gudlösa och syn­da­re, häda­re och förne­ka­re, för dem som bär hand på sin far el­ler mor, för dråpa­re, 10för otuk­ti­ga och män som lig­ger med män, för människoröva­re, lögna­re och mene­da­re och allt an­nat som stri­der mot den sun­da läran.

<< Föregående 1 Nästa >>