Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Syr 24:23-29

La­gen och dess utlägga­re

24 23Allt det­ta finns i Gud den Högs­tes förbunds­bok,
den lag som Mo­se be­fall­de oss att ly­da
och gav i arv åt Ja­kobs försam­ling­ar.
25Den flödar över som Pishon av vis­het,
som Ti­g­ris i den förs­ta grödans tid.
26Den sväller som Eufrat av klok­het,
som Jor­dan vid skörde­ti­den.
27Den låter sin lära flöda som lju­set,
som Gichon när vinskörden bärgas.
28Den förs­te som fann vis­he­ten är in­te fullärd,
och li­ka li­tet har den sis­te ut­fors­kat hen­ne.
29Ty hen­nes tan­ke får sitt till­flöde från ha­vet,
hen­nes klok­het från det sto­ra dju­pet.
Bar 4:1-4
4 1Hon är boken med Guds bud,
la­gen som består för evigt.
Al­la som håller fast vid hen­ne får le­va,
men de som lämnar hen­ne skall dö.
2Vänd om, Ja­kob, och grip fatt i hen­ne,
ba­na dig fram till ljus­kret­sen kring hen­ne.
3Ge in­te det som är din stolt­het åt en an­nan
el­ler det som gag­nar dig åt ett främman­de folk.
4Sa­li­ga är vi, mitt folk Is­ra­el,
ty vi vet vad som be­ha­gar Gud.

<< Föregående 1 Nästa >>