Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Tob 1:7

1 7Allt det­ta överlämna­de jag till präster­na av Arons ätt som of­fergåva, och jag gav det förs­ta ti­on­det av säd, vin och ol­ja, gra­natäpplen, fi­kon och and­ra fruk­ter åt le­vi­ter­na som tjänst­gjor­de i Je­ru­sa­lem. Det and­ra ti­on­det räkna­de jag om i peng­ar un­der de sex åren, och jag res­te var­je år till Je­ru­sa­lem för att förbru­ka det.

Luk 10:32

10 32På sam­ma sätt med en le­vit som kom till plat­sen; när han såg ho­nom vek han åt si­dan och gick förbi.

<< Föregående 1 Nästa >>