Sök

Sökningen gav 19 träffar. Visar resultat 1 till 19.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 10:22

22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

1 Mos 14:1

14 1På den tid då Amrafel var kung av Shinar, Arjok kung av Ellasar, Kedorlaomer kung av Elam och Tidal kung av Gojim,

1 Mos 14:9

9mot Kedorlaomer, kungen av Elam, Tidal, kungen av Gojim, Amrafel, kungen av Shinar, och Arjok, kungen av Ellasar: fem kungar mot fyra.

1 Krön 1:17

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

1 Krön 8:24

24Hananja, Elam, Antotia,

1 Krön 26:3

3Elam, den femte, Jochanan, den sjätte och Eljoenaj, den sjunde.

Neh 10:14

14Folkets ledare: Parosh, Pachat Moab, Elam, Sattu, Bani,

Neh 12:42

42och Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna stämde upp under ledning av Jisrachja.

Jes 11:11

11Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och kustländerna.

Jes 21:2
2En grym syn har uppenbarats för mig:
Förrädare förråder,
härjare härjar.
”Framåt, Elam!
Till anfall, Medien!
Jag gör slut på all jämmer.”
Jer 25:25

25alla kungarna i Simri; alla kungarna i Elam, alla kungarna i Medien

Jer 49:34

34Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om Elam, när Sidkia hade blivit kung över Juda:

Jer 49:36
36Jag släpper lös fyra vindar mot Elam
från himlens fyra hörn.

Jag skall skingra dem för alla dessa vindar, och det skall inte finnas något folk dit inte flyktingar från Elam kommit.

Jer 49:37
37Jag skall injaga skräck i Elam
för dess motståndare och dödsfiender.
Jag skall låta olyckan drabba dem,
min flammande vrede,
säger Herren.
Jag skall låta svärdet härja bland dem,
tills jag har förintat dem.
Jer 49:38
38I Elam skall jag resa min tron,
och jag skall förgöra kungen och stormännen där,
säger Herren.
Hes 32:24
24Där ligger Elam,
och kring hans grav
ligger hela hans larmande hop.
Alla är dräpta, fallna för svärd.
Oomskurna steg de ner i underjorden,
de som en gång spred skräck i de levandes land.
Nu får de dela skammen
med dem som har lagts i graven.
Hes 32:25
25Bland dräpta fick Elam sin bädd,
med hela sin larmande hop
i gravarna runt omkring.
Alla är oomskurna och dräpta med svärd.
En gång spred de skräck i de levandes land.
Nu får de dela skammen
med dem som har lagts i graven.
Bland dräpta har de sin plats.
Dan 8:2

2I denna syn – jag var då i den befästa staden Susa i provinsen Elam – i denna syn stod jag vid Ulajfloden.

Tob 2:10

10Men jag visste inte att det höll till sparvar i muren ovanför mig; deras varma spillning fastnade i ögonen på mig, så att det bildades vita hinnor. Jag gick till läkare för att få hjälp, men ju mer de behandlade mig med sina salvor, desto mer försämrades min syn av de vita hinnorna, tills jag blev helt blind. I fyra års tid var jag utan syn, och alla mina landsmän var ledsna för min skull. Achikar försörjde mig i två år, men sedan måste han resa till Elam.

<< Föregående 1 Nästa >>