• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Bord, ligga till bords

Till det gre­kisk-ro­mers­ka bords­skic­ket hörde att del­ta­gar­na vid en festmåltid låg på sof­for som var ställ­da med hu­vudändan in mot bor­det. Man stödde sig på väns­ter arm och tog för sig med höger. Den­na sed, som också ha­de ta­gits upp av ju­dar­na (Tob 9:6; Syr 32:2), förkla­rar de si­tu­a­tio­ner som be­skrivs i Luk 7:37 f.; Joh 13:23-25. Den färgar också bild­språket när till­va­ron i him­len tänks som en festmåltid (Matt 8:11; Luk 13:29).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33